شاعرانه۱

غمنامه ی حیات مرا نیست پشت و روی 

بیداری ام به خواب پریشان برابر است....

                                      صائب تبریزی

.

.

.

۵ نظر ۶ لایک
جان به جانم بکنند
من دلم پیشِ همانیست
که نیست...🦋
🎧▷ ◉──────── 00:00♪🎧🍁🍂
آرشیو مطالب
موضوعات
#من_نوشت (۴)
شاعرانه (۱)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان